Radyatör Ve Yerden Isıtmanın Birlikte Uygulanması

Ana sayfa > Hizmetler > Radyatör Ve Yerden Isıtmanın Birlikte Uygulanması

(Radyatör-Havlupan Hatları) + (Yerden-Duvardan ısıtma hatları)

Bilindiği üzere radyatörlü sistemler genelde 70-90 derece kazan rejimi ile çalışmakta, buna karşın yerden ısıtma sisteminde sıcak su rejiminin 40-50 derece aralığında olması gerekmektedir. 

Yerden ısıtma ve radyatörleri aynı anda, veya farklı bölgelerde aynı anda kullanmak için kurulan sistemde daha önceleri kazan dairesinde karışım entegrasyonu hazırlanıp radyatör hatları için 70-90 derece kolonları ve yerden ısıtma için 40-50 derece kolonları olmak üzere farklı sistemler kuruluyor ve buda fazladan borulama ve işçilik maliyetleri getirdiği gibi dairelerdeki ikincil veya üçüncül kolonlar gerek kullanımda gerek görünümde sıkıntı doğuruyor idi; veya her iki rejim için ayrı kazan / üniteler seçilmekteydi ki buda ikincil bir sistem ve masraf demekti.

Axem yerden ısıtma kollektörleri ile bu sorunun önüne geçmek mümkündür. Tek bir; 70-90 kolonla beslenen bölgelerde radyatör ve yerden ısıtma, ister aynı anda ister farklı bölgelerde birlikte kullanılabilir. İki kollektör resimde görüldüğü gibi bağlanarak kolonla irtibarı sağlanır. Normal kollektör radyatör ve havlupan hatlarını beslerken; axem kollektör yerden ve duvardan ısıtma hatlarını besleyecektir. Kolondan gelen 70-90 sıcak su ilk kollektöre girer ve gerekli radyatörlere dağılır, devamında axem kollektöre giren 70-90 su alt kollektörde karışım yaparak yerden ısıtma hatlarına, termostatik vana sayesinde istenilen sıcaklığa düşürülerek gönderilir. Termostatik vana yerden ısıtma hattının suyu yeterli sıcaklıkta geldiğinde girişi kapatır ve yüksek sıcaklıktaki su sisteme alınmayarak by-pass hattından yerden ısıtma sistemine girmeden tekrar dönüş hattına gönderilir.By-pass hattı üzerindeki ayarlı emniyet ventili, termostatik vana tam açık konumda iken, karşı basınç oluşturarak gelen suyun sisteme girmeden by-pass edilmesini engeller, sadece termostatik vana kısık veya kapalı konumunda iken suyu by-pass eder. Kollektör üzerindeki termomanometre ile sıcaklık ve basıncı gözlemlemek mümkündür. Sirkülasyon pompası basınç kayıplarını telafi ederek suyun optimum dolaşımını sağlar. Satıh termostatı su sıcaklığı istenilen değeri geçtiğinde otomatikman devirdaimi keser. 

Böylelikle radyatör ve yerden ısıtmayı yüksek sıcaklıktaki tek bir kolondan & ısıtıcı üniteden, beslemek mümkün olmaktadır. İstenildiğinde radyatör veya yerden ısıtma hatları kısılarak ayarlanabilir veya ayrı ayrı tamamen kapatarak da çalıştırmak mümkündür....


ÖNEMLİ NOT :


• Yeni projeniz veya Mevcut sisteminizin tamamı veya bir kısmında yerden ısıtma kullanacaksanız;


A-) Mekanınızda sadece yerden ısıtma sistemi kullanacaksanız ve düşük rejimde sıcak su üretebilecek (35-50 derece) bir ısıtıcı üniteniz yoksa (kazan,kombi v.s.) ; üniteniz sadece yüksek rejimde su üretebiliyorsa,

B-) Mevcut projenize ilave yapacaksanız ve sisteminizin eski hali radyatörlerle yüksek rejimde çalışıyor ve sadece yeni eklemek istediğiniz alan da yerden ısıtma yapılacaksa;


C-) Hali hazırdaki projeniz ayrı bölümlerde ayrı ısıtma sistemleri içeriyor (bi kısım yerden ısıtma bi kısım radyatör gibi) ve bunlar farklı zamanlarda farklı alanlarda ayrı ayrı çalıştırılacaksa;

Her üç seçenek içinde axem kollektörler kullanarak, fazladan zaman, işçilik ve yüksek maliyetlere sebep olanbaşka bir entegrasyon yapmadan (ayrı ayrı kolonlama, farklı kazanlar kullanma, kazan dairesinde veya kolonların tüm branşmanlarında üç yollu vana ve karışım düzenekleri ekleme v.s.gibi ) yüksek rejimle çalışan komple ve bağımsız bütün alanlarda , düşük rejimli yerden ısıtma yapmanız ve mevcut uygulamanızı revize etmeniz mümkündür.