Axem Yerden Isıtma

Ana sayfa > Axem Yerden Isıtma

Fonksiyonel ve estetik anlamdaki ısınma ihtiyaçları günümüzde farklı arayış ve çözümlerle karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde tüketilen enerjinin büyük bir kısmı ısıtmada kullanılmaktadır. Bilinen enerji kaynaklarının tükenmeye başlaması insanları yeni alternatif enerji kaynakları aramaya ve enerjiyi minimum düzeyde kullanarak maksimum düzeyde verim elde edilen sistemler kullanmaya itmektedir. Bunun içindir ki 70-90 °C sıcak su kullanarak mekanı ısıtan petekli sistemler yerine sadece 30-50 °C sıcak su kullanarak istenilen düzeyde ısı veren, yerden ısıtma sistemi artık günümüzde tercih sebebi olmaya başlamıştır. Yerden ısıtma sistemi zemin altına döşenen izolasyonun üzerine yerleştirilen plastik borularda ( PE-X, PE-Xb,PE-Xc,PE-RT ) sıcak su dolaştırılması sonucu ortamın, insan vücuduna en uygun yöntem olan serbest taşınım ve ışınım yöntemi ile sağlıklı ısıtması gerçekleştirilmektedir. Dolaştırılan düşük sıcaklıktaki su sayesinde daha az enerji harcanmakta, yapı elemanları ısındığından dolayı dışarıdaki anlık ısı değişimi, mekanın havalandırılması sonucu ısı, hemen kaybolmamaktadır. Aynı zamanda döşeme altı kullanılan izolasyon malzemelri ( EPS, naylon branda ) ses ve ısı yalıtımı yapmaktadır. Yapılan açıklamalar dikkate alındığında ilk yatırım maliyeti biraz yüksek görünen yerden ısıtmanın kendini kısa zamanda düşük yakıt masrafı ile amorte ettiği, hem de homojen ısı dağılımı ile konforlu ve sağlıklı bir seçim olduğu aşikardır. İlk uygulama tarihi M.Ö.1200' lü yıllara rastlayan yerden ısının bölgemizdeki ilk örneği de Kayserideki Gevher Nesibe Darüşşifası olduğu görülmektedir.

 

     Ülkemizde yerden ısıtma sistemi hakkında bilgi eksikliği ve bazı yanlış uygulamalar sonucu, yerden ısıtma sistemleri yeterli seviyede uygulanamamaktadır. Gelin ülkemizdeki bu yanlışlıkları kısaca inceleyelim. Yerden ısıtma toz yapar gibi yanlış bir söylem vatandaşlarımızı tedirgin etmektedir. Yapılan araştırmalar dikkate alındığında; 1- Oda içinde tozlanma sebebi, ortamdaki hava akımlarıdır, döşemeden ısıtma sistemindeki mevcut ısı dağılımı sayesinde oda içindeki hava akımları bilinenin aksine klasik sistemlerden 7 kat daha düşüktür. 2- Isınan havanın yoğunluğunun azalacağı ve yükseleceği fiziksel gerçeği toz yapar söylemini negatif olarak etkilesede konu yakından incelendiğinde yerden ısıtma sisteminde zemin sıcaklığı 29 derecedir ve bu durum yaz günleri odanızdaki zemin sıcaklığı ile aynıdır, dolayısıyla yerden ısıtma sisteminin evinizin gündelik şartlarından bir farkı yoktur. Tam aksi olarak klasik sistemdeki yüksek derecedeki ısı kaynakları ( Örn: 60 derecedeki radyatör gibi) odanızdaki mevcut tozların yanarak ısı kaynağı etrafına yapışmasını sağlar ve o bölgelerde kararmalar görünür, döşemeden ısıtma sisteminde böyle bir sorun da bulunmamaktadır.

      Projelendirmenin ısı kayıpları ve zemin kaplamasına göre yapılmaması sonucu kullanılan bölümlerde ısınamama veya gereğinden fazla ısınma; yerden ısıtma sistemi ısı kayıplarını karşılayacak şekilde projelendirilmelidir, bir metre borunun ısıl gücü şeklinde, zemin kaplamasını dikkate alınmadan yapılan çalışmalar genelde ısınamama problemi doğurmaktadır. Öncelikle ısı kaybı bulunmalı, ısı kaybı, hesaplanan alanın m2 sine bölünerek ısıl akı tespit edilmeli ve literatürden zemin katmanları dikkate alınarak bulunan ısıl akıyı karşılayacak boru modülasyonu seçilmelidir. Örnek olarak ısı kaybı 940 W olan 10m2 lik alanın yerden ısıtma hesabı : 940/10 = 94 W/m2 ise bu durumda fayans kaplamalı bir odada bir metrekare alana 3,5 metre boru 30 cm aralıkla döşenirken, aynı odanın parke olması durumunda bir metrekare alana 5,1 metre boru 20 cm aralıkla uygulanmalıdır. Örnektende anlaşılacağı üzere birinci seçenekte borunun bir metresinin ısıl gücü 94/3,5 = 26,85 W olurken, ikinci seçenekte 94/5,1 = 18,43 W ısı vermektedir. Dolayısıyla bir metre borunun verdiği ısıl güç yöntemi ile yapılan uygulamalar genelde, eksik borulama sonucu ısınamama, veya gereğinden fazla ısınma gibi hatalara yol açmaktadır.

      Eksik borulama sonucu ortaya çıkan ısınamama probleminin çözümü için, kazan rejiminin gereğinden fazla artırılarak (50 derecenin üzerine çıkarılarak) zemin sıcaklığının gereğinden fazla artırılması sonucu ayaklarda oluşan rahatsızlık hissi. Yerden ısıtma sisteminde zemin sıcaklığı kuru zeminlerde 29 ıslak zeminlerde 34 dereceyi geçirilmemelidir, aksi halde sağlık yönünden problem teşkil edebilir ancak ilgili değerler uygulandığında sağlık açısından bir sakıncası yoktur. Özellikle küçük çocuklar oyun zamanlarının çoğunu oda zemininde geçirdikleri için yerden ısıtma sistemi çocukların soğuk zeminde hastalanmalarını engellemektedir. Şap katkı maddesi kullanılmaması sonucu ısının homojen dağıtılamaması ve betonun ısı değişikliklerinden dolayı uzun vadede yıpranması. Bunun gibi yanlışlıkların yanında; kullanılan kollektörlerde herhangi bir ayarlayıcı unsur (termostat, ayarlı by-pass sistemi gibi) bulunmaması kullanıcıların ısıyı istediği şekilde ayarlayamamasına sebep olmaktadır.

 

      Döşemeden ısıtma sisteminin tercih edilmesinin nedenleri ise bilenen yanlış duyumların aksine toz yapmaması, havayı yakmayarak nemini azaltmaması, kararma ve is oluşturmaması ve halılarda barınan mite böceklerinin üremesini engelleyen sağlıklı ısıl yapısı, yüksek konforu, %30' a varan büyük enerji tasarrufu ve petekleri ortadan kaldırarak, estetik görünüm ve özgür kullanım alanı sağlaması, mimarı avantajı ile de artık yerden ısıtma sistemi ısıtma sektörünün vazgeçilmezi olmaya aday tek sistemdir. Yoğuşmalı kombiler ve ısı pompalarının en yüksek verimde çalıştıkları tek sistem yerden ısıtma sistemidir. Sisteme bir ısı pompası eklenerek kışın ısınmanız sağlanırken, yazları da serinlemeniz sağlanabilmektedir.

Teknik Özellikleri
Her sistemde olduğu gibi yerden ısıtma ve soğutma sistemlerinde de hizmet alımı yaparken sizlere sunulan malzeme ve ekipmanların teknik özelliklerinin bilinmesinde yarar vardır. Bilinçli müşteri hem kendi istediklerini en güzel şekilde yaptırabilmekte hem de satıcı firmalar arasındaki kalite farkını gözlemleyerek spekülatif fiyat farklarına aldanmamaktadır. Axem Thermofloor bünyesindeki yerden ısıtma ve soğutma borularında DIN 4721, DIN 4726, DOWLEX 2344 ve tesisat genelinde TS EN 1264-4 normlarına uygun oksijen bariyerli çapraz örgülü borular kullanılmaktadır. PE-RT borularımız Hollanda'dan ithal edilmekte ve 25 (Yirmibeş) yıl üretici firma garantilidir. Piyasada kullanılan PE-X ve PE-Xb borularından bariz farkları olup, zamanla oksitlenme, çatlama, kırılma, yosun tutma ve tortulaşma kesinlikle yapmamaktadır. Maksimum 6,8 bar basınçta 70 °C sıcak su taşıma kapasitesi bulunmaktadır ki zaten mekanınıza kurulacak sistemin maksimum 4 bar ve 45 °C' de çalıştırılacağı düşünülürse, boruların sahip olduğu teknik kapasite sistemin uzun yıllar sorunsuz çalışacağını kanıtlamaktadır. Sistemimizde kullanılan kollektör ve vanalar 304 paslanmaz çelikten, izole elemanları minimum 30 kg/m3 yoğunluğunda ve 3-4 cm kalınlığında EPS üzerine uygulanan 0,2 mm PE naylon folyodan oluşmaktadır. Kullandığımız kimyasal şap katkıları betonda ısı neticesinde oluşabilecek gerilme ve çatlama etkilerini tamamen ortadan kaldırmakta ve süper iletken özelliği sayesinde ısıyı şapta eşit oranda dağıtmaktadır.

                                                          YERDEN ISITMA HESABI VE SİSTEM PROJELENDİRME

                       

 Bildiğiniz gibi herhangi bir mekana ısıtma veya soğutma sistemi yaptırılmak istendiğinde yapılacak en önemli iş yerden ısıtma hesap tekniği ve proje aşamasıdır. Sistem; uzman kadrolarca doğru hesap yöntemleri ile oluşturulup, uygulamaya geçildiği zaman, ihtiyaçların istenilen boyutta karşılanması sağlanacaktır. Yerden ısıtma sisteminde proje ve hesap detaylarına her zamankinden daha fazla dikkat edilmeli ve sisteme hakim kurumlara yaptırılmalıdır aksi halde hem istenilen konfor ve enerji tasarrufu sağlanamayacak hem de herhangi bir aksilik durumunda, uygulama zemin altında olacağından telafisi güç ve masraflı sorunlara neden olacaktır. Axem Thermofloor uygulamalarını, öncelikle bilgisayar ortamında; mimari yapı ve zemin katmanlarına göre yapılan ısı hesapları neticesinde oluşturduğu gerekli boru modülasyonlarını, yine bilgisayar ortamında özel programlarla proje ortamına aktararak uygulama ekibine ve müşterilerine teslim etmektedir. Böylece müşteri mekânına ne yapılacağını daha ekipler gelmeden görmekte ve hizmetini teslim aldıktan sonra da mekânına yaptıracağı başka uygulamalarda elinde uygulama detayı olduğundan dolayı ısıtma zemin ve duvarlarına projenin müsaade ettiği aralıklarla müdahale yaptırabilmektedir. Yine, çizilen proje sayesinde uygulama ekibide hata yapmadan ve kolaylıkla kurulumu tamamyalabilmektedir.

 

Axem THERMOFLOOR olarak malzeme satış ve taahhüdünün yanında firmalara ve kullanıcılara sadece proje hizmetide vermekteyiz. hali hazırda hesapları yapılmış ve boru modülasyonlar çizilmiş yerden ısıtma uygulamasını yapmak ve yaptırmak isteyen müşterilerimiz bizden 1 TL/m2 + KDV bedelinde yerden ısıtma projesi hismetide alabilirler.

Yerden ısıtma sektöründe ürün ömrü ve enerji tasarrufu açısından dikkat edilmesi gereken en önemli kalemlerden bir tanesi de kollektördür. İşlevsel olarak ısı kaynağından gelen suyun döşeme zeminine dağıtımı ve toplama ünitesi görevini üstlenmekle birlikte ısı kaynağından bağımsız olarak gidiş-dönüş sularının debilerine, basınçlarına ve ısılarına müdahale ile mükellef olmalıdır. Bugüne kadar incelediğimiz uygulamalarda piyasada kullanılan kolektörlerin büyük bir çoğunluğunun bahsedilen işlevleri karşılamadığını, sadece dağıtım ve toplama görevi yaptığını tespit eden kadromuzca geliştirilen Axem yerden ısıtma kolektörleri; üzerine yerleştirilen termostat otomasyonlu sirküle pompası, termostatik vana, ayarlı emniyet ventili ile tam fonksiyonlu olarak çalışmakta ve istenilen konforu sağlamakta, hem de ısı kaynağında oluşabilecek ısı ve basınç değişikliklerinden meydana gelebilecek sorunları ortadan kaldırmaktadır.Soğutma uygulamalarında kolektöre bağlanan plaka eşanjor ve yaz / kış byy-pas butonu sayesinde, sisteminiz artık bir tuş ile evinizde serinlik sağlayacaktır. ( max : zeminin çiğ noktası sıcaklığı kadar ) . Bu sistemde kışın ısı kaynağında ısınan suyunuz bu mantığın tersine yazları da sisteme ilave edilen soğutma ünitelerinde soğutularak mekanınız serinletilecektir. Mevcut bir ısıtıcınız yoksa aynı sistemde tek bir cihazla ısıtma-soğutma yapmak da artık mümkündür. Örn : Yazın dışarı 35 C kavurucu sıcakken evinizde 27 C de rahat rahat dinlenebilirsiniz. Duvardan ve tavandan ısıtma-soğutma uygulamalarında dış hava sıcaklığı ve ortam yoğuşma derecesine bağlı olarak 24 dereceye kadar ısıtma ve serinletme yapmak mümkündür. Hem de klima tercih edip bir odaya sıkışmak yerine Axem Thermofloor yerden ısıtma & serinletme sistemiyle sıcaklık ve ferahlık tüm evinizde.