Yerden Isıtmadan Sonra Yapılacak Döşeme

Ana sayfa > Hizmetler > Yerden Isıtmadan Sonra Yapılacak Döşeme

Şap katmanı tamamlandıktan sonra zemin üzerine istenilen döşeme yapılır. Yerden ısıtma ve soğutma uygulamalarında sanılanın aksine herhangi bir kısıtlama yoktur. Doğal taşlar, parkeler, seramik ve fayans çeşitleri, tahtalama uygulamaları ve mermerler kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus proje aşamasında hangi zemine hangi uygulamanın yapılacağının bilinmesidir. Örn: ıslak zeminler fayans, odalar parke veya tahta, koridorlar mermer, kuru zeminlerde döşeme üzerine halı v.s. Her malzemenin kendine has ısı iletim katsayıları olacağından projelendirme aşamasında seçilecek malzemelere göre zemine uygulanacak boruların çapları, döşeme sıklıkları ve zemin derinlikleri belirlenir. Yine uygulama tekniği zemine döşenecek malzemenin çeşitliliğine göre değişecektir.

Örnek olarak doğal taşlar, fayanslar, seramikler ve parke uygulamalarında tabla beton üzerine izolasyon yapılıp borular serildikten sonra şap dökülerek, şap katmanı üzerine döşeme yapılırken; tahtalama uygulanırken önce tahtaların ızgaraları tabla beton üzerine uygulanmakta, ızgara aralarına izolasyon ve boru seriminin gerçekleştirilmesine müteakip ızgara yüksekliği kadar koruyucu şap katmanı ve üzerine tahtalama yapılmaktadır. Görüleceği gibi uygulama esnasında gerekli önlem alınarak döşeme esnasında boruların zarar görmesi engellenmektedir. Döşemelerde parke gibi yapıştırıcılarla uygulanacak malzemelerde de sanılanın aksine herhangi bir kısıtlama yoktur. Zeminde dolaşacak su sıcaklığı ortalama değeri 45°C olacağından günümüzde uygulanan yapıştırıcıların mukavemetini azaltacak bir etkisi bulunmamaktadır.