Axem Kalorimetre Ve Isı Payölçer

Ana sayfa > Axem Kalorimetre Ve Isı Payölçer


KALORİMETRE ( ISI SAYACI ) VEYA ISI PAYÖLÇER KULLANIN

• İstediğiniz kadar ısının, ısındığınız kadar ödeyin

• İhtiyacınız kadar tüketin

• %30 a varan enerji tasarrufu sağlayın

• Paranız cebinizde kalsın

Merkezi ısıtma sistemi uygulanan binalarda kazan dairesinden konutlara dağılan sıcak suyun ortama verdiği ısı etkisi kuzey ve güney cephelerde değişmektedir. Aylık eşit miktarda ısınma gideri ödeyen kuzey ve güney cephe kullanıcıları, aynı parayı ödemelerine rağmen sistemden eşit derecede yararlanamamaktadır. Güney cephede oturan kişi çok ısınırken kuzey cephedeki kişi yeterince ısınamamaktadır. Bu yüzden kaloriferler yüksek derecede çalıştırılmakta bu sefer kuzey cephe kullanıcısı yeterince ısınırken güney cephe kullanıcısı kapı pencere açmakta ve bu dengesizlik gereksiz ve fazladan enerji tüketimine yol açmaktadır. Isı payölçer ve kalorimetre ( Isı sayacı ) sistemleri ile artık bu dengesizliğin önüne geçmek, enerji tasarrufu sağlamak ve herkesin kullandığı kadar ödemesi imkanı sağlanmıştır.


  ISI PAYÖLÇER

  Isı payölçer merkezi sistem konutlarda her radyatöre termostatik vana ile birlikte monte    edilerek, radyatörün tüketim değerini kaydeden ve dairelerin tüketim değerlerine göre ödeme  paylaşımı yapılmasını sağlayan cihazlardır

  Payölçer Özellikleri :

  •  Payölçerler radyatörünüzün harcadığı ısı enerjisini hesaplar ve telsiz modülü sayesinde tüketim bilgilerini apartman önüne gelen AXEM okuyucu elemanlarının el bilgisayarına aktarır.

  • Entegre maniplasyon sensörü sayesinde cihaza (kendisine,payölçere) yapılan müdaheleleri okuyucuya bildirir.

  • Her payölçer takıldığı radyatörün ısıl gücüne göre proğramlanır.


KALORİMETRE ( ISI SAYACI )

     

   Kalorimetreler: her dairenin ısıtma sistemi girişine monte edilen ısı sayaçları (kalorimetre ) ile binanın toplam enerji tüketimi ve dairelerin ayrı ayrı enerji tüketimleri gözlemlenmektedir. Daire bazında tüketilen enerji miktarları toplam tüketilen enerji miktarına göre oranlanarak her dairenin tükettiği enerjiye göre ücret ödemesi mümkün hale getirilmiştir. Böylece katlarda adil ısınma imkanı sağlanacak ve boşa giden enerji kullanımının önüne geçilecektir. Kalorimetrelerle birlikte sıcak su sayaçları da kullanılarak dairelerin sıcak su tüketimlerinin belirlenmesi ve faturalandırılmasıda yapılmaktadır.

Kalorimetre Özellikleri :

 

• Kalorimetre ( Isı sayacı ) her dairenin harcadığı ısı enerjisini hesaplar ve telsiz modülü sayesinde tüketim bilgilerini apartman önüne gelen AXEM okuyucu elemanlarının el bilgisayarına aktarır.

• İstenildiğinde kablolu kalorimetre (M-BUS) takılarak verilerin bir bilgisayarda toplanması ve verilen proğramla apartman yöneticisi veya görevlisinin okuma ve paylaştırma yapması sağlanabilir.

• Entegre maniplasyon sensörü sayerinde cihaza ( kendisine,kalorimetreye ) yapılan müdaheleleri okuyucuya bildirir

• Her kalorimetre takıldığı dairenin ısıl gücüne göre programlanır.

   

Termostatik vana neden kullanılmalıdır?

       

• Isınızı kendi konforunuza göre ayarlayabilmeniz ve ihtiyaç fazlası kullanımı engelleyebilmeniz için termostatik vana kullanılmalıdır. İhtiyaç fazlası her bir derece ısı giderlerinde %7 artış sağlamaktadır.

Nasıl Tasarruf Sağlanır?  

 

Termostatik vanalar oda sıcaklığı ayarlanan dereceye ulaştığında gelen sıcak su akışını keserek radyatörün ihtiyacından fazla tüketim yapmasını engeller. Bu sayede sistemdeki sıcak su sadece ihtiyacı olan radyatöre yönleneceğinden ısı dağılımındaki eşitlik sağlanır. Tüm kat malikleri ihtiyaçtan fazla enerjiyi kullanmayacağından toplam sarfedilen enerji azalarak %30 a varan bir tasarruf sağlanmış olur.
     

Faturalandırma Nasıl Yapılır?

Isı payölçer veya kalorimetrelerden okuyucu elemanların el bilgisayarı ile topladığı ısı tüketim bilgileri, kazan yakıt gideri esas alınarak, GLOBAL İŞLETİM SİSTEMİNDE toplanır ve her dairenin ısı gideri hesaplanırak faturalandırılır. Bu hizmet şu an dünyada 24 ülke ve 7,5 milyon konuta uygulanmaktadır. Faturalar ister dijital ortamda ister çıktı olarak kat maliklerine gönderilir.